Centrum dopravnej výchovy, spol. s r.o. v likvidácii